PETR MAREK
ředitel Choceňské mlékárny
Petr Marek 

„Být poslancem je málo k tomu, abych mohl něco ovlivnit. Záleží, na jakém postu bych byl zařazen. Ale z hlediska problémů, jak já je vidím, je podle mého názoru nejdůležitější otázka právního státu a vymahatelnosti práva. Máme v České republice dostatek funkčních zákonů, ale jsme v situaci, kdy vymahatelnost práva ve skutečnosti není. To by byla asi první věc, kterou bych začal řešit. Druhá věc, kterou bych řešil, je jednoznačná odpovědnost na jednotlivých postech počínaje zákonodárným sborem. Z toho vyplývá, co některé volební strany mají ve svých volebních programech, a sice odvolatelnost poslanců při nenaplnění předpokladů. A třetí věc. Spousta problémů se tu řeší bez efektu. Řešil bych je tak, že bych se podíval kolem, kde to umí. A víceméně bych jen aplikoval, co v jiných zemích Evropské unie funguje. Není potřeba vymýšlet nic nového.
Mě stále překvapuje jedna jediná věc ve volebních aktivitách a předvádění se voličům. Všichni říkají, co budou dělat nebo co by dělali, ale my bychom se měli ptát, co do současné doby udělali, jaký je jejich pracovní úspěch, jaký je jejich morální kredit, jaká je jejich rodina, abychom ve skutečnosti věděli, koho máme volit.
Pro mě nejdůležitější je charakter a morální kredit člověka, jaký má pro výkon jakékoli funkce, odborné nebo politické a společenské. Bohužel to tak mnohde nefunguje a neřídíme se podle toho. A také je to otázka předpokladů, jestli něco dokázal už v oblasti společenské, v řídících funkcích… Myslím si, že s nejlepšími předpoklady jdou do politiky lidé, kteří prošli komunální politikou, vědí, co to znamená řídit na základě demokratických principů a podobně."