A připsal k nim: „Byl u nás na návštěvě syn Pavel s rodinou. S vnukem Adamem jsme pletli pomlázky a barvili vajíčka. Adam si poprvé v životě s menší pomocí upletl sám pomlázku i pro sebe. Potom jsme museli zkusit, jak se dílo zdařilo, a trochu jsme trénovali. Adam s Karolínou prohnali babičku a maminku Jitku – nejprve doma, potom i venku ve sněhu…"
Je asi pravdou, že si Velikonoce víc užívají spíš děti. A ke koledování nepotřebují alkohol. Kéž jim to vydrží…