Aktivní učitelé

„Původní hudební škola s tříčlenným pedagogickým sborem a s počtem 90 žáků se během šedesáti let proměnila v dnešní tříoborovou školu s téměř pětistovkou žáků. V současné době je ve dvacetičlenném pedagogickém sboru jedenáct bývalých žáků. Se svým počtem žáků nepatří škola mezi ty velké, přesto se dovedla svými výsledky zviditelnit mezi školami v České republice. Jména žáků se pravidelně objevují na výsledkových listinách ústředních kol soutěží ZUŠ v oboru hudebním, výtvarném i tanečním. Škola se může pochlubit pěknou řádkou žáků, kteří pokračují v uměleckém vzdělávání na středních nebo vysokých školách. Někteří naši bývalí žáci se představí na slavnostním koncertu pořádaném k výročí školy. Neméně významná je i skutečnost, že řada žáků našla a nachází uplatnění v amatérských uměleckých souborech v našem městě i mimo něj. Ani pedagogové nezůstávají stranou kulturního dění. Působí jako vedoucí nebo členové hudebních souborů, pěveckých sborů, a tím významně ovlivňují kulturní život v našem městě,“ uvedla Marta Obrová, ředitelka školy.

V současné době v lanškrounské ZUŠ studuje více jak polovina žáků mimolanškrounských, kteří dojíždějí na výuku z okolních obcí vzdálených až 15 kilometrů. Z tohoto důvodu vidí ředitelka oprávněnost zřizovatelské funkce, která je od roku 2000 na Pardubickém kraji. Také připomíná rozšířené vydání Ročenky školy s příspěvky bývalých žáků působících v různých koutech republiky.

 

Z vyjádření Marty Obrové, ředitelky Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka v Lanškrouně:

Výuka byla zahájena 1. dubna 1947 ve velice skromných podmínkách. Nejprve jako pobočka Městské hudební školy v České Třebové byla umístěna ve vile v ulici Žižkova. V září téhož roku byla ustavena jako samostatná Městská hudební škola. V roce 1951 získala k užívání celou budovu bývalé německé čítárny na náměstí A. Jiráska, kde sídlí dosud. V roce 1960 se vznikem LŠU došlo k rozšíření školy o výtvarný obor a v roce 1977 o výuku tanečního oboru. Zvýšený počet žáků vyžadoval získání dalších učeben. Ty získala po úpravě půdních prostor v budově na náměstí Aloise Jiráska. Učebny pro VO a výuku kolektivních předmětů byly přesto nevyhovující. Tak došlo postupně na několikeré náročné stěhování. Nejprve do budovy MŠ v Žižkově ulici, poté na nám. J.M. Marků a konečně v roce 2003 do nové budovy v ulici Strážní. Zde škola získala díky pochopení města Lanškroun do pronájmu krásné prostory pro výtvarný obor a kolektivní předměty hudebního oboru.

Jak se škola postupně rozrůstala, do pedagogického sboru postupně přicházeli a přicházejí bývalí žáci. V roce oslav padesátého výročí školy jsme získali souhlas hudebního skladatele a dirigenta Jindřicha Pravečka , rodáka z blízkých Výprachtic, k užívání jeho jména v názvu školy.

V historii školy byly v řadách učitelů významné učitelské osobnosti, které významně ovlivnily řadu žáků, kteří nyní jdou v jejich stopách. S úctou vzpomínám na mé předchozí ředitele školy pana Josefa Daníčka a Františka Sisra, na učitele manžele Vašurovi, paní Junkovou, Řehákovou, Vychytovou a Šímovou, kteří za dobu svého působení dali dobré základy uměleckého vzdělávání mnoha svým žákům a mně byli pedagogickým vzorem . Vedení školy věnuje pozornost historickému vývoji školy a od roku 1993 každoročně vydává ročenku, kde se snaží zachytit nejvýznamnější historické okamžiky, kterými škola a základní umělecké školství prochází. U příležitosti výročí školy připravujeme na říjen rozšířené vydání Ročenky školy s příspěvky bývalých žáků působících v různých koutech republiky. Tímto chceme zavzpomínat na významné pedagogické osobnosti, které na naší škole působily.