Pro dětské výtvory je vyhrazen duben. Děti a studenti, kteří se chtějí soutěže Malujeme pro Zemi zúčastnit, by měli své práce odevzdat do poloviny března Lence Svobodové z Českého svazu ochránců přírody Spongilit Choceň. Talentovaní výtvarníci mohou kreslit, malovat, tvořit koláže či keramiku, fotografovat nebo se pokusit o prostorové vytváření, a to na téma přírody.

Ztvárnit tedy mohou rostliny, živočichy, místa v přírodě či přírodní děje, nebo se jimi inspirovat. Každá práce musí mít na zadní straně jméno a příjmení autora, třídu, školu a název dílka. Vzhledem ke zmenšenému výstavního prostoru v muzeu prosí pořadatelé, aby každý mladý autor doručil nejvýše tři práce. To se netýká fotografií, jejichž nejmenší formát musí být 13 krát 18 centimetrů.

(pá)