V Žamberku zahrajete v doprovodu klavíristky Terezie Fialové v zámecké kapli. Jakou hudbu a hudební zážitek posluchačům slibujete?
V sólové první půli koncertu zazní dvě suity Johanna Sebastiana Bacha, hudba, která mne nikdy neomrzí a mimořádně se hodící do akustiky zámecké kaple. Druhá část koncertu bude patřit géniu Antonína Dvořáka a jeho slavnému h moll koncertu, tentokráte s doprovodem klavíru, tak jak ho Dvořák zkomponoval a jak se často v době, kdy nebylo tolik symfonických těles, hrával.

Podle čeho si vybíráte festivaly, na kterých zahrajete. Proč jste přijal pozvání do Žamberka?
Mám ten pocit, že pořadatelé, kteří si mne k vystoupení vyberou, mají k tomu dobrý důvod, znají mne a moji hru. Mám z každého takového pozvání radost, v případě festivalu Harriet Parish o to více, že z pořadatelky paní Ivy Parish cítím skutečné nadšení a lásku k hudbě, a to není v dnešní době příliš časté.

Sám máte zkušenosti s pořádáním festivalů. Co byste popřál novému benefičnímu festivalu Harriet Parish?
Máte na mysli Festival komorní hudby v Kutné Hoře, jejímž jsem byl letos již podeváté uměleckým ředitelem, tedy nejsem přímo pořadatelem, to je tak obrovská organizační práce, že bych na ni neměl při mé koncertní činnosti čas a vlastně ani talent. O to více si vážím osob, jako je v případě Kutné Hory Alena Turková nebo právě v Žamberku paní Iva Parish. Bez těchto a jim podobných vzácných osobností bychom my hudebníci naše muzikantské sny mohli jenom snít.