Dopoledními projekcemi pro školy a odpoledními a večerními pro veřejnost startuje ve čtvrtek v prostorách Malé scény už devátý ročník festivalu dokumentárních filmů se sociální tematikou Nadotek.

Tak, jak už je to dobrým zvykem, nabídne během tří dnů nejen celou řadu pozoruhodných soutěžních i nesoutěžních snímků, ale také setkání s výraznou osobností české filmové dokumentární tvorby. Tou je letos režisérka Helena Třeštíková. Diváci uvidí nejen její filmy, ale budou s ní moci v sobotu odpoledne i besedovat. Zajímavostí je mj. dnešní večerní promítání filmu Klíč, v němž hlavní roli ztvárnil herec František Vicena, který má kořeny v Ústí. V sobotu dopoledne a po skončení oficiálního programu budou mimořádně promítány také filmy režiséra Jana Špáty z právě vydané série jeho zrestaurovaných filmů na DVD „Jan Špáta - 18 dokumentárních filmů, klasika české kinematografie“.

PROGRAM 9. ROČNÍKU FESTIVALU NADOTEK

ČTVRTEK 5.11.2009

Festivalová projekce

13:00 – 14.30
Myslím, že se nevrátím
Délka: 84 min
Režie: Paula Sisková (SK)
Dokument o pěší cestě z jihu Francie ke španělskému pobřeží Atlantiku se pokouší přenést vnitřní zkušenost Cesty. Je myšlený jako pokus vykročit z každodenní rutiny západního způsobu života, pokus otestovat svoji mysl a sílu, snaha obnovit původní rytmus, být sám se sebou, sám s ostatními. Je též výzvou Vstaň a jdi!

14.45 – 15.15
Kolářovic Josefka
Délka: 25 min
Režie: Alena Hynková
Narodila se předčasně a od narození je nevidomá. Dnes jí je čtrnáct let. Jak je prožila?
Její rodiče byli jedni z mála ochotných spolupracovat při představení Střediska ranné péče v Českých Budějovicích. Režisérka natáčela sběrnou metodou důležité milníky života nevidomého dítěte. Dnes chodí čtrnáctiletá Josefína na druhý stupeň ZŠ.

15:15 – 15:45
FILM HELENY TŘEŠTÍKOVÉ:
Obsluhovala jsem Karla Čapka (2003)
Délka: 30 min
Alžběta Motlová, rozená Venhodová, byla služebnou v domácnosti Karla Čapka. Byla to ona, která pomáhala Čapkovi při fotografování Dášeňky tím, že ji honila po zahradě; byla to ona, která prostírala všem výjimečným návštěvám jako prezidentu Masarykovi nebo jeho synu Janovi. Měla svého zaměstnavatele velmi ráda a prožívala s ním všechny krásné i kritické chvíle, které život přinesl.

15.45 – 16.45
Horko v česku
Délka: 60 min
Režie Linda Jablonská
Jak je česká společnost připravena na globální změny klimatu? Obáváme se nastávajících změn nebo si je vůbec nepřipouštíme? Česko patří díky své poloze k zemím, které by nemusely mít z těchto dopadů tak velké obavy - tající ledovce a zvedající se hladiny moří jsou daleko, ničivé hurikány ani vyprahlé pustiny se tu také jen tak neobjeví. Přesto i u nás se globální změny klimatu projeví, a to rozmanitějšími způsoby, než bychom čekali.

16:45 – 17:00
FILM HELENY TŘEŠTÍKOVÉ:
Dvě Jubilea Jana Zrzavého (1976)
Délka: 15 min
Začínající režisérka měla to štěstí, že mohla ještě natočit niterný portrét světoznámého českého malíře Jana Zrzavého. Stalo se tak v roce, kdy slavil nejen životní jubileum, ale i kulaté výročí od okamžiku, kdy začal malovat.

17:00 – 17.30
Vážený Leonide Iljiči
Délka: 30 min
Režie: Zora Cejnková
Neobyčejný příběh dopisů, které poskytly alibi pro srpnovou invazi do Československa. Dokument podrobně rekonstruuje historické události a lidské pohnutky, které vedly k sepsání dopisů, a taktéž příběh hledání pravdy o dopisech, jenž trvá od roku 1968 až do současnosti. Dokument přináší mimo jiné i unikátní záběry, které pořídil tým českých kriminalistických expertů na začátku devadesátých let při pátrání v moskevských archivech.

17:45 – 18:45
Afrika rodu ženského
Délka: 60 min
Režie: Andrea Majstorovičová
Život manželek v kmeni Tsamajů v jižní Etiopii, namibijských samoživitelek z evropského projektu Hliněný dům a tří generací ugandských křesťanek uvyklých polygamii. Film ze série Příběhy z Afriky.

HLAVNÍ VEČERNÍ PROGRAM

19:00
Klíč (1971)

Premiéra v ČR: 14.5.1971
Délka: 97 min.

PROMÍTÁME Z PUVODNÍ FILMOVÉ KOPIE

František Vicena v hlavní roli československého drama z roku 1971 v režii Vladimíra Čecha.

Krátce po atentátu na říšského pretektora Heydricha byly okupované Čechy vystaveny brutálnímu teroru. Během jednoho zátahu gestapo zajme těžce raněného muže, který je vedoucím činitelem českého odboje. Jediná věc, kterou se gestapákům u něj podaří nalézt, je pouhý klíč. Klíč, který, jak šéf gestapa tuší, může být klíčem k rozbití odboje. Klíč, ke kterému je nutné najít pasující zámek. Klíč, jehož tajemství se gestapáci ze zraněného muže pokouší dostat všemi prostředky

PÁTEK 6.11.2009

Festivalová projekce

9:00 - 10:00
Země snů
Délka: 57 min
Režie: Martin Ryšavý
Uvěřili tomu, že Česká republika je země snů. Zadlužili se až po uši, aby sem mohli vycestovat a vydělávat pěkné peníze. Teď jsou mladí Vietnamci tu, ale mnohým z nich se země snů mění v zemi hrůzy. Agentury, které jim měly zorganizovat cestu za výdělkem, je obraly o peníze i o naději. Někteří tu vydělávají méně, než by měli ve Vietnamu. Někteří přišli o práci. Bez ní však pro ně nemá pobyt v České republice smysl. Na návrat do vlasti přitom nemají ani pomyšlení - z čeho by uhradili obrovské dluhy?

10:15 -11:15
Kruh – portrét demonstrace
Délka: 62 min
Režie: Tereza Reichlová
17. listopadu 2008 proběhla v Litvínově demonstrace Dělnické strany. Na ní navazoval pochod Autonomních nacionalistů do sídliště Janov, které je obýváno převážně Romy. Na kruhovém objezdu u sídliště došlo ke střetu mezi policí a demonstranty, médii posléze nazvaný „Bitva o Janov.“ Tato událost se do historie zapsala hlavně tím, že se k ultra-pravicovým demonstrantům přidal velký počet místních obyvatel.Autorka, která byla tomuto střetu s kamerou přítomna, pozvala po pár měsících na kruhový objezd lidi, kteří se demonstrace různým způsobem zúčastnili a konfrontovala je se záběry z této události.

11:30-12:00
Hallo Babu
Délka: 26 min
Režie: Jan Foukal
Režisér zapůjčil kameru pacientovi psychiatrické léčebny, aby jejím prostřednictvím mohl zaznamenat obrazy svého světa. Z intimní výpovědi a následného terapeutického rozboru vzešel dokument, který vybízí k diskusi o videoterapii. Svým bezprostředním přístupem totiž pacientstvořil film, ze kterého měl radost a který jej donutil přemýšlet o
zaznamenaných obrazech.

12:00 – 13:00 přestávka
Písně proti tankům
Délka: 60 min
Režie: Zdeněk Flídr
Období od 21. srpna 1968 do dubna 1969 je obdobím, kdy vzniklo neuvěřitelné množství nápisů, plakátů, vtipů a nových písňových textů na staré známé melodie, které především s humorem reagovaly na okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Jde o v Evropě naprosto ojedinělý novodobý projev městského folkloru, jímž se projevila duše národa, jehož svoboda byla potlačena přesně ve chvíli, kdy se začal nadechovat.

13:00 – 14:00
My a Matterhorn, Matterhorn a my
Délka 60 min
Režie: Bernard
Po srpnu 1968 odešlo z Československa do Švýcarska přes 13 000 lidí. Švýcarská média, obzvlášť televize, věnovala příchodu budoucích spoluobčanů značnou pozornost. Vzhledem k hospodářské prosperitě hostitelské země a sympatiím veřejnosti zde našlo mnoho vědců, umělců, lékařů, techniků a jiných odborníků dobré uplatnění. Film akcentuje skutečnost, že mnozí příchozí ze zemí bývalého Československa byli pro švýcarskou společnost nesporným ziskem, ať už se uplatnili v průmyslu, ve vědě nebo v umění.

14:00 – 14:30
Vetřelci a volavky
Délka: 26 min
Režie: Rozálie Kohoutová
Co zbylo z rozsáhlých komunistických plánů estetizace českých sídlišť a veřejných prostranství? V jakém stavu jsou normalizační sochy a plastiky dnes a jak se proměnilo jejich okolí? Dokumentární film Vetřelci a volavky pátrá po historii jednotlivých děl a po osudu jejich tvůrců. Ukazuje se, že v záplavě nevkusných skulptur a kýčovitých výtvorů nalezneme i kvalitní realizace renomovaných tvůrců, kterým se tu a tam podařilo získat nějakou státní zakázku. Jsme dnes schopni tato umělecká díla poznat a ocenit? A jak se proměnily naše představy o veřejném prostoru za uplynulých dvacet let?

14:30 – 14:45
FILM HELENY TŘEŠTÍKOVÉ:
Zázrak (1975)
Délka: 15 min
Jeden z prvních filmů H. Třeštíkové, v němž pro sebe objevila metodu časosběrného natáčení. Sledovala tehdy průběh těhotenství své přítelkyně.

14:45 – 15:45
Romský král
Délka: 60 min
Režie: Viliam Poltikovič
Roku 1992 natočil dokumentarista Viliam Poltikovič sociální dokument Stěhování osady o romských obyvatelích slovenské obce Žehra, kteří se ze svých ručně postavených obydlí hromadně přestěhovali do nových panelových domů. Nyní, po 17 letech, se autor do obce vrací a zjišťuje současný stav. Nejen, jak se jim vede, ale jak reflektují svoji situaci, jaké je mikroklima vesnice a jak vnímají změny ve společnosti. Řada z nich se vydala za prací do Čech nebo se odstěhovala do Velké Británie, kam je autoři s kamerou také sledují. Dokument se observační metodou snaží přiblížit mentalitě etnika a snaží se zjistit, co mají Romové, roztroušení po Evropě, společného a co je sjednocuje.

15:45-16:00
FILM HELENY TŘEŠTÍKOVÉ:
Dotek světla (1978)
Délka: 15 min
Jeden z prvních režisérčiných filmů, z hlediska její další tvorby značně netypický. Poetický snímek o slepých dětech a jejich vnímání světa. Kameru měl Jan Špáta.

16:00-16:30
SVĚTOVÁ PREMIÉRA
Nás se bojí zubatá
Délka: 26 min
Režie: Martin Štoll
Dokumentární studie o práci a humánním rozměru práce zdravotnické záchranné služby.

16:30-17:00
Rozhoupaný svět Rudolfa Krautschneidera
Délka: 30 min
Režie: Vladimír Šimek
Portrét námořníka, mořeplavce Rudolfa Krautschneidera, jenž se plavil snad po všech mořích světa, postavil několik lodí, navštívil všechny kontinenty a na plachetnici Polárka obeplul Antarktidu. Když zrovna není na moři nebo nestaví nějakou loď, věnuje se psaní knih a jejich vydávání, vydává a rediguje časopis, pořádá často různé akce pro děti z dětských domovů, jimž objevuje svět. Na vesnici koupil starou školu, kde chce kromě vlastního bydlení zbudovat divadelní sál a prostory pro pořádání kulturních akcí s dětmi a pro děti. Živí se jako dřevorubec a pořádá přednášky o svých mořských cestách. Film byl oceněn neletošním ročníku mezinárodního festivalu Arts&Film v Telči.

17:00 – 18:30
Ghetto jménem Baluty
Délka: 83 min
Režie: Pavel Štingl
Baluty jsou bývalou zlodějskou čtvrtí města Lodže. Na jejím území byla za 2. světové války zřízeno židovské ghetto, kam směřovaly první transporty z protektorátu Čechy a Morava. Polovina z 5000 pražských „přesídlenců“ zde nepřežila první zimu. Vzpomínky pamětníků jsou ve snímku ilustrovány podobou někdejšího ghetta. Po válce se sem nastěhovali lidé bez přístřeší. V původních domech poznamenaných bídou, vražednou špínou a utrpením rozpadajících se rodin dnes žije komunita chudých Poláků, obávaná okolním světem, jiná než obyvatelé města za pomyslnou zdí… Jejich životy jsou poznamenány stigmatem místa. Kamera: Miroslav Janek.

HLAVNÍ VEČERNÍ PROGRAM

19:00 FILM HELENY TŘEŠTÍKOVÉ:
MARCELA (Manželské etudy)
Délka: 82 min
Cyklus časosběrných dokumentů Heleny Třeštílkové Manželské etudy po 20 letech se setkat s obrovským zájmem. Režisérka v něm představila osudy šesti manželských dvojic, které téměř čtvrtstoletí sledovala s kamerou. Největší ohlas vyvolal příběh Marcely, stejně tak jako vlnu lidské solidarity.
Zveme Vás na celovečerní verzi filmu, který obsahuje materiál předchozích dílů Manželských etud a který získal cenu za nejlepší evropský dokument na mezinárodním festivalu v Seville a cenu za nejlepší dokument na přehlídce českých filmů Finále Plzeň 2007.

Kamera: Jan Malíř, Miroslav Souček, Vlastimil hamerník
Střih: Alois Fišárek, Lenka Polesná, Zdenek Patočka, Jakub Hejna
Dramaturgie: Michael Třeštík, Darja Macáková
Producenti: Negativ s.r.o (Kateřina Černá, Pavel Strnad), Česká televize (Anna Becková)
Námět, scénář a režie: Helena Třeštíková

SOBOTA 7.11.2009

Festivalová projekce

9:00
Cesta k cestě
Délka: 60 min
Režie: Pavel Štingl
Patnáct českých sochařů realizuje novodobou křížovou cestu.

10:00
Vítěz loňského ročníku v kategorii nad 30 min:

Suchá hora – dedina na konci trati
Délka 60 min
Režie: Pavel Štingl
Sonda Pavla Štingla do života v podhorské vesnici Suchá Hora v Roháčích.

11:00
Vítěz loňského ročníku v kategorii do 30 min:

Singles
Délka: 25 min
Režie: Adéla Sirotková
Proč někteří lidé volí cestu samotářů a nehledají si partnery pro život?

13:00
FILM HELENY TŘEŠTÍKOVÉ:
Sestřičky (2001)
Délka: 60 min
Režisérka Helena Třeštíková ještě v osmdesátých letech sledovala několik studentek zdravotní školy. Ačkoliv v průběhu let devadesátých pracovala na dalších projektech, ke "svým" sestřičkám se neustále vracela. V rámci cyklu "Ženy na přelomu tisíciletí" se rozhodla tuto práci ukončit a výsledkem je nesmírně bohatý materiál, z něhož jsou patrné nejen vizuální proměny dívek a žen, ale podařilo se na něj zachytit i proměnu jejich náhledů na svět a dokonce i jejich vnitřního světa. Zatímco jedna u zdravotnictví zůstala, druhá se vrhla na podnikání, třetí zkouší jít cestou umělecké kariéry.

14:00
FILM HELENY TŘEŠTÍKOVÉ:
Má šťastná hvězda (2003)
Délka: 60 min
Paní Zdenka Fantlová ve filmu vypráví svůj podivuhodný příběh plný zvratů a mezních situací. Od šťastné první republiky přes Terezín a svoji hlavní velkou lásku až po Osvětim, Gross Rosen, Mautausen, transport, pochod smrti a Bergen Belsen. Tam ji zachránil anglický voják. Je to charismatická vypravěčka se smyslem pro detail a výbornou pamětí, navíc ve svých osmdesáti letech s ohromným šarmem. Nejen její přáběh, ale i její vyprávění je nevšedním zážitkem. Film vznikl jako součást volného cyklu Heleny Třeštíkové Paměť 20. století.

HLAVNÍ PROGRAM

15:00
SETKÁNÍ S HLAVNÍM HOSTEM FESTIVALU
Helena Třeštíková

režisérka evropského formátu

V rámci setkání proběhne:

15:00-16:30
Předání Ceny Milana Maryšky za přínos českému
dokumentu

Beseda s ukázkami z jejích filmů

16:45
Projekce filmu GEN: Karel Čáslavský

17:00
Křest nové encyklopedie
Český film: režiséři-dokumentaristé
Právě vychází!
(možno zakoupit a nechat podepsat)
KMOTRA: Helena Třeštíková

17:30
PŘEDÁVÁNÍ CEN A SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ FESTIVALU FILMOVÝM MOUČNÍKEM:

18:00
Sladké hořkosti Lídy Baarové (1995)
Délka: 30 min
Režisérka Helena Třeštíková natočila v roce 1995 výpověď Lídy Baarové, jejíž kariéra v českém filmu skončila v roce 1941. Herečka v ústraní svého bytu, v rakouském Salzburgu, vzpomíná na setkání s dobrými i špatnými lidmi i na dějinné události, které zasahovaly do jejího života. Vyprávění se střídá s ukázkami z filmů a dobových dokumentů.

19:00
Projekce obou vítězných filmů festivalu