Rozhodně velmi zajímavá bude hned další výstava, která představí kolekci nově zrestaurovaných pláten, jež zdobila hudební sál žamberského zámku a do města se vrací po více než šedesáti letech. Zájemci si plátna s výjevy z oper a divadelních her budou moci prohlédnout od 22. května do 20. června. Stěžejní akcí žamberského muzea budou i v letošním roce Svátky dřeva. Jejich hlavní část se odehraje v areálu zámku od 25. do 27. června.

Ve druhé polovině roku má být v muzeu uspořádána výstava děl sochaře a řezbáře Josefa Kubíčka, výstava knih věnovaná životnímu jubileu knihaře Jiřího Fogla a Výtvarný Žamberk, který seznámí s tvorbou regionálních autorů. Na konec roku se pak chystá společná výstava několika výtvarníků a tradiční vánoční výstava. V průběhu roku se uskuteční i řada osvědčených akcí, jako je Den muzeí (18. května), Žamberská muzejní noc (29. května) nebo akce ke Dnům evropského kulturního dědictví (10. září).

(daf)