Zatímco některé z přednášek budou čistě regionálního rázu, v jiných zazní fakta a informace z obecných českých dějin. Už 9. ledna vystoupí Vojtěch Barcal s tématem Hrádky a tvrze na Vysokomýtsku, 13. ledna Petr Čornej povypráví o Janu Žižkovi, 16. ledna Barbora Fišerová představí Životy uchované na papíře aneb nejstarší matriční zápisy a testamenty vysokomýtských měšťanů a 30. ledna bude Václava Kofránková mluvit o Zakladatelské aktivitě Přemysla Otakara II. jako výzvě pro budoucnost.

Ilustrační foto
Nová výstava: Lombokujeme