Účastní se jí celkem 41 dětí, z toho 31 děvčat. Nejmladšímu účastníkovi je devět let a nejstaršímu o šest víc. Tentokrát nebyly děti rozděleny do věkových kategorií, jak tomu bylo v předcházejících soutěžích. Otázky byly z řady oborů, spektrum otázek tak bylo velmi široké. Úkoly, jež si soutěžící tahali z látkového kapsáře, byly formulovány tak, aby správné odpovědi bylo možné najít v knihovně za pomoci encyklopedií, internetu nebo on-line katalogu. V případě, že si soutěžící vytáhl otázku obtížnější, mohl si ji odnést domů a poradit se s rodiči, staršími sourozenci nebo kamarády. V kapsičce s málo frekventovaným písmenem X například číhaly otázky na název hudebního nástroje nebo jméno sestry princezny Arabely, pod Y se skrývaly dotazy na anglickou délkovou míru či pojmenování sněžného muže.

Mladým luštitelům život ztěžovaly smolné karty se Smolíky. Nebyla na nich žádná otázka, soutěžící tedy nemohl získat žádné body. Kdo se se smůlou nechtěl smířit, mohl požádat o nové losování a vytáhnout si náhradní úkol. Smolné karty byly zařazeny jako zpestření. Soutěživé děti nechtěly přicházet o body, proto využívaly možnosti losovat si obtížnější otázku a bodíky neztrácet. Děti si dokonce mezi sebou srovnávaly, kdo měl větší smůlu. Komu právě štěstí nepřálo, musel například zjistit, co drží v rukou svatý Jan Nepomucký na mostku přes Králický potok u místní Základní školy praktické, která výstava je právě k vidění v městském muzeu, co mají společného pštros emu, koala, klokan a ptakopysk. Nepostradatelným pomocníkem soutěžících byl i internet. Při hledání odpovědí pomáhal také elektronický katalog fondu knihovny. S internetem v knihovně pracují běžně děti už od 9 let - využívají elektronickou poštu, vyhledávače, hry. S elektronickým katalogem se seznamují nejčastěji desetiletí čtenáři, perfektně ho zvládají dvanáctiletí, kteří si vyhledané tituly dokáží najít i ve volném výběru knih.

V březnu bude celá soutěž vyhodnocena a všechny děti, které soutěžily a získají plný počet bodů, se na začátku dubna zúčastní Noci s Andersenem.

(pá)