V křesťanském kalendáři je Turibius z Mongroveja (1538 až 1606). Tento světec byl španělským právníkem. Král Filip II. ho jmenoval předsedou inkvizičního soudu v Granadě a později biskupem v peruánské Limě. Turibius se naučil řeč Indiánů a zastával se domorodců proti útisku. Civilizoval a obrátil na víru celé kmeny. Chránil je proti některým světským kněžím a španělským osadníkům, kteří se domnívali, že je jim v nově dobyté zemi dovoleno cokoli – nespravedlnost, cizoložství i loupež. Indiáni ho milovali.
V pondělí v občanském kalendáři najdete jméno Gabriel. Patřil mezi tři archanděly jmenované v bibli.

Církevní kalendář o pondělí velikonočním připomíná svatou Kateřinu Švédskou (1331 až 1381). Byla dcerou švédského krále Ulfa a svaté Brigity. Se svým manželem složila slib zdrženlivosti a vstoupila do kláštera založeného její matkou. Na přelomu let 1372 a 1373 podnikla Kateřina se svou matkou– svatou Brigitou – pouť do Svaté země. Po pouti Brigita zemřela.
Svatá Kateřina i Brigita jsou pochovány ve švédské Vadsteně.

Kateřina byla prohlášena za svatou již v roce 1484. Je patronkou proti předčasnému porodu a potratu, zřejmě kvůli její celoživotní zdrženlivosti. Ochraňuje rovněž proti povodni.