Už v poledne začne v obci posvícení. Varhany, které jsou kulturní památkou, byly opraveny a uvedeny do původního stavu po dvouleté restaurátorské práci díky sponzorskému daru starousedlíka Josefa Zimpricha, příspěvku Pardubického kraje, Římskokatolické farnosti Ústí nad Orlicí a Města Ústí nad Orlicí. Tento týden proběhla „kolaudace“ a předání rekonstruovaného nástroje. Na snímku jsou diecézní organolog Václava Uhlíř a jeden z dvojice restaurátorů Josef Poukar (druhým byl Jan Eliáš).