„Výtvarný projekt ´Mimo – Zem´ vznikl z nutkavé touhy alespoň částečně vysvětlit dětským pohledem vesmírné neznámo. Rok 2012 otevírá spoustu zajímavých otázek z hlediska budoucnosti Země," vysvětlila učitelka výtvarného oboru Andrea Stašková. Na projektu děti pracovaly celý rok.