Společně s autory připravil Orlický deník soutěž o vstupenky na jednotlivá představení. Po třech lístcích na každé představení rozdělí Orlický deník mezi ty, kdo nejrychleji a správně odpoví na soutěžní otázky, které budeme na této stránce postupně zveřejňovat až do pátku.

Poté, co zveřejníme poslední otázky, pošlete všechny své odpovědi co nejrychleji prostřednictvím sms zprávy na telefon 606 684 449. K odpovědím nezapomeňte přidat své jméno a adresu. Ti, kdo nejdříve a správně odpoví, získají vstupenky. Jména výherců zveřejníme v pondělním vydání.

Zde jsou další tři otázky:
6. Jak se jmenuje ostrov, kde strávil Nelson Mandela 27 let ve vězení?
7. Kdo dosáhl z Evropanů poprvé Mysu dobré naděje?
8. Kdo z Evropanů poprvé obeplul Afriku a doplul do Indie?