Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, zeť filozofa Jana Patočky, chartista a také někdejší kandidát do funkce prezidenta České republiky bude hovořit na téma „Mrav, morálka a etika“. Přednáška se uskuteční od 18 hodin v malém sále Kulturního centra.