Městské muzeum zve do stálých expozic žamberského muzea a domku Prokopa Diviše. Pro milovníky historie, výtvarného umění, etnografie i hudby připravilo bohatou nabídku výstav a dalších doprovodných programů. Do nabídky jsou zařazeny výstavy, které reagují na kulturní výročí regionu i města Žamberka.

Osmadvacátéhodubna bude v muzeu slavnostně otevřena výstava Krajinomalby Vojtěcha Sedláčka. Je pořádána u příležitosti 115. výročí autorova narození. Výstava bude doplněna bohatou kolekcí fotografií, které zachycují ak. malíře Vojtěcha Sedláčka v jeho ateliéru, během jeho cest krajinou Orlických hor i ve společnosti přátel. Bohatou kolekci jeho olejomaleb, akvarelů, kvašů i litografií pro výstavu zapůjčilo Regionální muzeum a galerie v Rychnově nad Kněžnou, Památník Vojtěcha Sedláčka v Javornici, Obecní úřad v Rybné nad Zdobnicí i řada soukromých zapůjčitelů. Pro Den muzeí – tedy 18. květen vybralo muzeum přednášky Milana Skřivánka a Jiřího Veselého na téma K dějinám Parishovy hvězdárny v Žamberku a přínos Theodora Brorsena astronomii 2. poloviny 19. století. Jedna z přednášek je určena pro studenty žamberského gymnázia, druhá bude prezentována týž den v prostorách muzea. Po celý den budou muzejní expozice přístupné bezplatně. Na sobotu 19. května je pro návštěvníky připravena Muzejní noc a s ní i možnost netradiční prohlídky stálých expozic muzea v pozdních večerních hodinách.

Žamberské muzeum se v letošním roce poprvé účastní této celorepublikové akce muzeí. Vstup bude volný a je připraven speciální program. Další výstava, kterou bude muzeum otevírat dne 26. května, čerpá ze současné tvorby výtvarnice Marie Bartošové, výstavu uvede Petr Kmošek, během vernisáže proběhne autogramiáda jeho knihy Obraz domova v malířství východních Čech 20. století.

Dvacátéhočervna bude ve výstavních prostorách muzea otevřena výstava k 550. výročí příchodu Jednoty českobratrské do Kunvaldu. Tato putovní výstava reaguje na významné výročí našeho regionu, na rok 1457, kdy stoupenci Petra Chelčického získali prostřednictvím Jana Rokycany královské povolení k pobytu a ochraně od krále Jiřího z Poděbrad. I když si jako původní místo usazení vybrali nedalekou obec Kunvald, přesto také v Žamberku, Rychnově nad Kněžnou i Brandýse nad Orlicí nacházíme řadu významných památek, které jsou s působením jejich stoupenců pevně spjaté. Ve dnech 22. -24. června se uskuteční v areálu žamberského zámku již VII. ročník Svátků dřeva, pro letošní rok bylo vybráno ústřední téma dřevěný dům a tradiční řemesla – tesaři, šindeláři a podlaháři, během této třídenní akce, konané ve spolupráci se SOU obchodu, řemesel a služeb a Městem Žamberk a dalšími partnery proběhne prezentace mistrů řemesel spojená s živými ukázkami opracování a úprav dřeva. Svátky dřeva mají v nabídce muzea mimořádné postavení a každoročně je zařazen také bohatý doprovodný program. Během pátečního dopoledne dne 22. 6. budou moci žáci i studenti změřit své síly v rozmanitých soutěžích, v sobotu odpoledne proběhne vyhlášení výsledků soutěže.

Od 27. července bude připravena výstava Umělecká rodina Rousů. Klade si za cíl dokladovat umělecký potenciál jednotlivých zástupců rodiny Rousů, především však ak. sochaře Fr. Rouse ml., Josefa Rouse a Karla Rouse. Výstava je pořádána rovněž u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví.8. září bude vstup do expozic muzea i domku P. Diviše zdarma. Pro základní školy bude připravena přednáška na téma Umělecká rodina Rousů s možností prohlídky části fotoarchivu muzea i kopií nově získaných archivních materiálů. Termín přednášky bude upřesněn podle potřeby škol.