Sborník obsahuje nejen shrnutí událostí před dvaceti lety ve městě, ale také příspěvky z konference „Dvacet let svobody, deset let spolupráce“, která proběhla v Lanškrouně dne 27. října za účasti představitelů polského partnerského města Dzierżoniów. Do sborníku také přispěli členové lanškrounského Občanského fóra svými vzpomínkami, historickými dokumenty ze svých archivů a fotografiemi z období „sametové revoluce“ v Lanškrouně. Část sborníku je jakousi kronikou revoluce, jíž je věnováno 80 ze 120 stran. Základem této kroniky je kalendárium, zachycující důležité události té doby, nejen celostátní, ale i dění v Lanškrouně. Na ně pak navazují vzpomínky pamětníků, v naprosté většině zakladatelů či aktivních členů lanškrounského Občanského fóra, a v neposlední řadě také zápisky z jednoho soukromého deníku. Sborník by měl být přínosem nejen pro mladé, kteří se touto cestou mohou seznámit s obdobím „sametové revoluce“, ale také pro starší a střední generaci, které tuto dobu zažily a díky sborníku si ji mohou znovu připomenout. Sborník vyšel v nákladu pět set kusů, jeho vydání bylo spolufinancováno z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

(rz)