Výstava představuje tvorbu, ve které se autor v každém obrazu snaží zachytit určitou myšlenku, pocit či emoci prostřednictvím objektů, symbolů a barev.