Hlavním místem setkání se stala polská „szkola podstawowa“, tedy základní škola. Účastníci zhlédli představení v podání uměleckých těles, vystoupily děti z mateřských i základních škol z obou měst. Neodmyslitelnou součástí jsou i ukázky umělecké tvorby, někdy doplněné i o předvedení výrobních postupů, například při paličkování či drátkování. Králíky představily inovovaný informační stánek zaměřený na turistiku a aktivity pro volný čas. Polští hostitelé prezentovali hostům amatérské hudební soubory z města i okolí, na oplátku předvedly svou šikovnost děti z mateřinek z králického regionu, svými dovednostmi se pochlubili žáci tanečního oboru králické umělecké školy. Do programu setkání zasáhli několika vstupy i členové pěveckého kroužku seniorů z Králík. Jednotlivé školy se představily prostřednictvím stánků, drobní podnikatelé vystavovali výrobky, ať už potraviny, keramiku nebo uměleckou tvorbu. Na programu byly rovněž sportovní aktivity a zápasy. Návštěvníci se mohli do Polska svézt bezplatnými autobusovými spoji.

(pá)