Víkendový ples dvousté první a dvousté druhé třídy ústeckého gymnázia zahájil ředitel Miloslav Chvátil, který všem studentům popřál úspěšnou cestu k maturitě. Později jim spolu se svým zástupcem Milanem Plockem a třídními učiteli Věrou Novákovou a Petrem Borovičkou předali šerpu, růži a pamětní list, který jim má vždy připomínat první důležitou etapu jejich cesty za dospělostí. K zážitkům večera patřilo předtančení studentů na slavnou melodii inspirující se stužkovým heslem „Proč bychom se netěšili…“ Samozřejmě nechyběly tradiční body programu, jako jsou společný přípitek studentů anebo jejich speciální tanec s pedagogy a s rodiči. O dobrou náladu se v „našlapaném sále“ starala kapela Maruščiny jahody. A to natolik, že ukončení produkce o jedné hodině v noci bylo považováno nemalou částí přítomných za předčasné.