Záměr tohoto díla vznikl v roce 2003, kdy byla vyrobena plastika v měřítku 1:4. Té předcházelo množství hodin studií historických pramenů tak, aby dílo co nejvíce zobrazovalo historická fakta. Domov pod hradem Žampach, který spravuje hlavní památkově chráněné objekty v obci Žampach, se tak snaží doplnit interiér kaple o další mobiliář pro návštěvníky, zejména pro ty, jež se zajímají o pověst o loupeživém rytíři Pancíři ze Smojna. Vyřezávaná plastika nazvaná „… A zde zlatý řetěz…“ - Pisa, květen 1355 bude odhalena 23. srpna v rámci Žampašské pouti a mše v kapli sv. Bartoloměje, kterou bude sloužit tradičně farář Oldřich Kučera.