Lektorka Iva Vanžurová z Letohradu zvolila pro týdenní republikový kurz Jaroměřice, což byla pro obec pocta. Volba nebyla náhodná. Jezdila vyučovat začínající i pokročilé měsíčně jednu neděli celý školní rok. Její svěřenkyně díky trpělivému a vysoce odbornému výkladu pochopily základy paličkování a zhotovily si několik neocenitelných výrobků. Co je ale nejdůležitější, krajkářka Iva jim navíc předala lásku k tomuto starému řemeslu, jehož výroba byla v kraji Malé Hané takřka neznámá.

V novém školním roce bude ve výuce pokračovat. Přihlásit v obecní knihovně se mohou i naprosté začátečnice, které by se chtěly této jemné technice naučit. Týdenního kurzu se zúčastnily ženy z různých koutů republiky. Většina patřila mezi pokročilé, a tak pod jejich rukama vznikaly na herdulích jemné pavučinky, které měly dané vedení nití podle přesně vypracovaných podvinků výtvarnice Ivy Vanžurové. Pro zpestření jejich pobytu připravilo spoluorganizující CŽP pro krajkářky procházky za historickými památkami Jaroměřic, za kostely na Kalvárii s výkladem pana faráře Tomasze Wojciaka, ukázku výroby kraslic Šárky Vávrové, orientální tance s Alenou Vyčítalovou, načerpání energie na Kalvárii s astroložkou Alenou Málkovou… A tak se na „Dvoustovce“ často ozýval nejen ťukot paliček, ale i veselý smích spokojených žen. Paní Ivě Vanžurové i všem účastnicím kurzu děkujeme za obohacení kulturního života v obci a za ochotu ukázat své dílo náhodným návštěvám výstavní síně CŽP a čtenářům knihovny. Snad budou mít krajkářky na Jaroměřice pěkné vzpomínky.

Velkým setkáním krajkářek, příznivců módy a dobré hudby bude poslechový koncert Etien Band, orchestru ZUŠ Jevíčko a Velké Opatovice, a módní přehlídka oděvních doplňků a oděvů, zdobených malbou a paličkovanou krajkou autorek Blanky Janzové, Dany Kenclové a Ivy Vanžurové. Do sálu na Kalvárii v Jaroměřicích v neděli 27. září v 15 hodin vás už dnes zvou pořadatelé Sbor pro občanské záležitosti a obecní knihovna.

(okj)