Více jak pět let příprav, dva tisíce tři dvoumetrových habrů a slavnostní otevření v sobotu o půl třetí odpoledne, tak by stručně vypadala historie unikátního bludiště, které zdobí nejmenší město v regionu.

Labyrint světa a ráj srdce

Nápad zatraktivnit turisticky město a více zviditelnit odkaz Jana Amose Komenského, jenž zde v pobělohorské době tři roky žil, přišel od občanského sdružení Brandýs ve světě. Autorem projektu labyrintu, který postupem času doznal určitých změn, byl David Růžička. Otevření bludiště si pochopitelně nenechal ujít ani on. „K podobným věcem mám vztah od dětství, ovlivnily mě třeba povídky argentinského spisovatele Luise Borgese. Protože žiju tady v Brandýse a Komenský zde dílo Labyrint svět a a ráj srdce údajně sepsal, podoba labyrintu přímo vychází z těch jednotlivých slov – jak svět nějak jednoduše zobrazit. Má tedy půdorys globusu s poledníky a rovnoběžkami. Návrh je původní, je ovlivněn mými cestami do Anglie, tam je podobných bludišť přes tři sta,“ rozhovořil se o vlastní inspiraci David Růžička a nezapomněl zmínit zásluhy sdružení Brandýs ve světě na vzniku nové atrakce: „Nápad se jim zalíbil a byli pro realizaci, našla se řada aktivních lidí, co zařídili běhání po úřadech, získávání peněz a grantů. Bez těchto lidí by labyrint nikdy nevznikl.“

Sobota ve znamení festivalu

Slavnostní otevření labyrintu si členové sdružení Brandýs ve světě nechali na sedmý ročník festivalu Brandýské mámení. Před pomníkem „učitele národů“ Jana Amose Komenského v brandýských Klopotech byl připraven bohatý program, hudba, loutkové divadlo či knihtiskařská dílna. Bezplatný vstup do bludiště si nenechaly ujít stovky lidí, nechyběli ani představitelé města a Pardubického kraje v čele s radními Petrem Šilarem a Miroslavem Marešem. Právě Petr Šilar, jenž si před lety zakoupil jako vůbec první malou sazenici habru, se přijel na svůj „základní kámen“ podívat a nešetřil slovy chvály na adresu lidí, kteří se snaží o připomenutí Komenského a celé jednoty bratrské, která k regionu neodmyslitelně patří: „Pokaždé, když jsem jezdil vlakem okolo Brandýsa do Ústí, jsem hledal očima pomník Komenského, a věděl, že jsem doma. Myslím, že jeho odkazu moc nevyužíváme, přitom ve světe je známý. Už v úvodu jsem znímil soutěž Komenský a my, kterou tady pořádají. Vlastní kořeny, tedy i Komenského a jednotu bratrskou, bychom si měli neustále připomínat. Podobným projektům bychom měli pomáhat, to je potřeba. Účast veřejné správy je nutná, oni to nedělají pro sebe, ale pro druhé lidi.“

A doporučení radního, jak nejlépe využít nové přírodní bludiště, u něhož nejkratší cesta do středu měří šest set metrů a kde se zabloudit nepoštěstí jen hrstce šťastlivců? „Ideální tip na výlet s tchýní,“ přidal trochu černého humoru Petr Šilar.

Pomůže bludiště také městu?

Mezi obyvateli Brandýsa, kteří zaplnili prostor před památníkem, nemohl chybět ani starosta Petr Tomášek. Také na něm byla vidět hrdost a radost nad výsledkem mnohaleté činnosti občanského sdružení, které možná otevře město mnohem většího počtu turistů než dosud.

„Spolku Brandýs ve světě patří obrovský dík za to, co dokázal. Myšlenka sdružit lidi, kteří odtud pocházejí nebo jsou s městem nějakým způsobem spjati, je úžasná. Na tom má zásluhu Ivan Truhlička, že dal takovou partu lidí dohromady. Spolek vykonal kus práce nejen tím, že vybudoval labyrint, ale vůbec přístupem k životnímu prostředí a staráním se o okolí. Jejich základním mottem je Komenský, i díky tomuto labyrintu chceme jeho jméno propagovat a fakt, že se zvýší kredit města i po turistické stránce, má rozhodně svoji vážnost,“ řekl Deníku starosta a ve stejném tónu se nechal slyšet i člen spolku Brandýs ve světě Tomáš Hubený, jenž se hlavní měrou podílel na pořádání letošního festivalu Brandýské mámení: „Chceme zvýšit atraktivitu města pro všechny věkové kategorie. Že se hlásíme ke Komenskému, tak tím se nic nezkazí.“

(jp)