Na Orlickústecku se připojilo hned několik základních uměleckých škol, ta českotřebovská tančila na dopravním terminálu. Nabídla Promenádní koncert, zájemce o výtvarný obor potěšily kresba a malba v plenéru a proběhl i tanec na dlažbě a pouliční přednes.