Školáci zazpívali koledy, kterým naslouchal více než z poloviny zaplněný kostel. Akce měla dobročinný podtext, výtěžek ze vstupného, který činil bezmála 3600 korun, získala škola na pořízení televizoru pro výuku.