Program Noci kostelů ve Vysokém Mýtě zahájili v Kostele svatého Vavřince. Úvodní slovo měl nejen děkan Pavel Mistr, ale také starosta města František Jiraský. Oba vyjádřili radost nad tím, že se lidé v hojném počtu sešli společně prožít Noc kostelů.

Ústředním tématem letošního roku byla rodina, a proto se spojily všechny vysokomýtské kostely a modlitebny při společné hře určené především mladším návštěvníkům. Během té se děti spolu s Marií, Josefem a malým Ježíškem překonávali různé překážky spojené s útěkem Svaté rodiny do Egypta. Před Kostelem svatého Vavřince tak už před zahájením programu čekal osel Čeněk, na kterého krátce po půl 6 nasedla Marie s malým Ježíškem, každý zájemce si navíc s oslíkem a Svatou rodinou mohl udělat „selfíčko“. Prostředí Kostela Nejsvětější Trojice se tak například změnilo v poušť, kterou účastníci hry museli překonávat.

Chrám sv. Jakuba, Jičín.
Noc kostelů nalákala na prohlídky i na přednášku o protipandemické slavnosti

V Kostele svatého Vavřince navíc připravili výstavu duchovních správců, kteří působili na vysokomýtské farnosti od roku 1673. A k obdivování byl také oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie Petra Brandla, který se stal krajskou památkou roku 2020.

Bohatou prohlídku připravili také v Husově sboru, kde si zájemci mohli prohlédnout vnitřní prostory sboru a dále zhlédnout výstavu kreslených vtipů. V půl osmé vystoupil také místní pěvecký sbor Otakar a po celou dobu farář Jiří Plhák točil návštěvníkům pivo a smažily se také bramboráky.

Také Sbor Českobratrské církve evangelické vítal zájemce a k vidění byly dvou skříňové varhany.

Duchovní atmosféru dodávaly zapálené svíce.
Obrazem: Při Noci kostelů ožil Husův sbor kostel Vzkříšení a jeho pohnutý osud

Sbor Bratské jednoty baptistů si pak během večera připomínal 95 let církve ve Vysokém Mýtě a Sborový dům Církve bratrské nabídl možnost meditace a ztišení a pro děti připravil hry a soutěže.

A k noci kostelů se zapojilo také město Ústí nad Orlicí, kde se otevřel kostel Nanebevzetí Panny Marie včetně útěchové kaple. V městských částech to pak byla kaple sv. Gotharda v Černovíru, kostel sv. Anny v Hylvátech, hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže v Kerharticích a také kostel sv. Petra a Pavla v Knapovci.

Do letošního ročníku Noci kostelů se přihlásilo celkem 1230 kostelů a modliteben.