V rámci pravidelných kontrol a údržby objektů mohou zájemci muzeum čs. opevnění navštívit dnes a zítra od 11, 12, 13, 14 a 15 hodin, v pondělí pak v 11 hodin. Jak průvodci upozorňují, zimní a jarní prohlídky umožňují spatřit podzemí ve zcela rozdílné podobě, než je tomu v létě díky zcela vyschlým chodbám a sálům. Informace o tvrzi Bouda nebo přístupových cestách najdou zájemci na webových stránkách www.boudamuseum.com.

(daf)