Pro znalce historie a Vyšehradu i obyčejné návštěvníky to byla mimořádná událost, protože v rámci tohoto adventu byl po 65 letech veřejnosti zpřístupněn vnitřek Slavína. Zde jsou uloženy ostatky vynikajících Čechů.
Organizace i průvodní slovo byly na vysoké úrovni. A vše, přestože byl enormní zájem, proběhlo v pohodě. Ke cti pořadatelů nutno přičíst skutečnost, že přestože se za vše dnes platí, byl vstup volný. Protože se jednalo o významný den, byl korunován krásným počasím.

Pavel Sloupensky a spol.
Sudličkova Lhota