Dnes je to 120 let ode dne, kdy účastníci schůze svolané zdejším učitelem Janem Tykačem jednohlasně přijali myšlenku založit ve městě muzeum. Za tímto účelem vznikl muzejní spolek, který měl instituci zřídit. Českotřebovské muzeum bylo jedním z prvních v regionu, od samého počátku jeho založení je provázely snahy o získání vlastních výstavních prostor. Toto úsilí trvá dodnes.
Otevřou rotundu

Při příležitosti výročí muzeum připravilo dvě akce, a to přednášku a dny otevřených dveří. V průběhu roku však veřejnost čekají další mimořádné akce. Ve čtvrtek v 17 hodin v čítárně městské knihovny začne přednáška o osobnosti Jana Tykače, zakladatele muzea. V pátek a sobotu se uskuteční dny otevřených dveří. Zpřístupněny budou kanceláře v Klácelově ulici i depozitář muzea v Borku. V pátek bude otevřeno od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.
„Návštěvníci uvidí prostory, kde se uchovávají sbírkové předměty, speciální úložné systémy pořízené v posledních letech z dotačních programů kraje a ministerstva kultury. Prohlédnou si zajímavé historicky cenné předměty z našich sbírek, jako jsou obrazy, knihy, památky místních cechů. Dále uvidí studovnu, seznámí se s badatelskou agendou, představíme jim počítačový software. Zaměstnankyně budou poskytovat výklad k historii muzea, vysvětlí principy muzejní práce,“ uvedla ředitelka muzea Jana Voleská.

Nejbližší z mimořádných akcí letošního roku bude dubnová výstava o sochaři a vynálezci Františku Formánkovi, připomínající 120. výročí jeho narození. O prázdninách bude pro veřejnost otevřena rotunda sv. Kateřiny. V září se uskuteční „klácelovské sympozium“ při příležitosti dvoustého výročí narození F. M. Klácela. „Přijede přednášet řada významných osobností, připraven bude také bohatý kulturní program, veřejnost se má na co těšit,“ prozradila Jana Voleská.