Tento zvyk dodržovali kdysi naši předkové na „smrtnou neděli“, tedy druhou neděli před Velikonocemi, kdy se „vynášela smrt (Morana) a donášelo léto“. Morana končívala za obcí ve vodě a místo ní si lidé přinášeli zelený opentlený stromeček jako symbol života, zdraví a úrody. Setkání začíná ve 14 hodin „U osla Martina“ v Betlémě.