Se svým bratrem Jaroslavem Kučerou, který se věnuje skládání hudby, přivezou projekt Ska Pantomima. Radim Vizváry patří k nejvýraznějším představitelům pantomimy. Působí na AMU v Praze, kde je zároveň doktorandem, ale i na Die etage v Berlíně. S Miřenkou Čechovou tvoří divadelní skupinu Tantehorse, jejich divadelní i pedagogická činnost už pronikla do mnoha zemí světa.