KDY: kdykoliv
KDE: Letohrad

Jako nejvhodnější byla vyhodnocena veřejná sbírka se zřízením transparentního účtu v České republice. Tu zřídilo město Letohrad.
Transparentní účet pro účel sbírky pro krajany postižené zemětřesením v Chorvatsku je vytvořen u České spořitelny: 5928633369/0800. Hotovostní dar lze vhodit do pokladničky umístěné na podatelně městského úřadu (pondělí a středa v čase 8-11 a 15-17), tyto prostředky budou na konci období sbírky vloženy hromadně na transparentní účet. Sbírka potrvá do 19. března 2021. Zájemcům vystaví na požádání finanční odbor potvrzení o přijetí daru na tento účel (kontaktní osoba Rostislav Barnet, tel. 465 676 431).