Už na počátku textu se upozorňují dámy, páni, velectěné masky i případní čumilové místní a přespolní, že „letos je náš masopust o to významnější, že na nás hledí celá Evropa. Jedenáct z deseti psychiatrů doporučuje alespoň na jeden den v roce stát se bláznem, maskou nebo alespoň pobaveným čumilem.“ Ve 13 hodin bude sraz všech u domu číslo 122 na horním konci, tedy v části vsi ve směru k Chocni. Očekává se velká účast masek i přihlížejících „z členských i nečlenských států Evropské unie, parlamentu, senátu a dalších podobných spolků masek, šašků a klaunů,“ jak ujišťuje pořadatelský štáb. Na počátku požádají masky prostřednictvím rychtáře starostu obce Jiřího Svatoše o úřední povolení průvodu. Asi do 17 hodin půjde průvod horní částí vesnice. Čas je orientační, záležet bude na protivětru, rychlosti chůze apod. Skončí se tam, kde se začalo předloni: u obecního úřadu. Průvod se bude po vsi pohybovat dům od domu s občerstvovacím vozem, do kroku zahraje kapela AF Brass Band Letohrad. Obyvatelé se vyzývají, aby dobříkovskými barvami (žlutou, modrou a červenou) označili ty domy, kde se má průvod zastavit. Žádné zastavení se neobejde bez koblih, uzenin, tančení a křepčení. Do 20 hodin se bude pochovávat basa v sokolovně při polévce z prasátka a ovárku.

(jko)