Oproti minulým letům zkrácený na pouhé dva dny, ovšem i tak důkladně nabitý zajímavými dokumentárními filmy. Takový bude jedenáctý ročník festivalu „Nadotek“, kterému má v pátek a v sobotu už tradičně patřit Malá scéna v Ústí nad Orlicí.

Filmový „tip“ ? Třeba Láska v hrobě

A fandové filmového dokumentu se mají opravdu na co těšit. Podobně jako v minulých ročnících festivalu uvidí i letos celou řadu pozoruhodných dokumentů, jež patří k tomu nejlepšímu, co v tomto žánru u nás v poslední době vzniklo. Filmovými „tipy“ jsou snímky Nejtěžší volba (režie Dagmar Smržová, film získal Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň), Láska v hrobě (režie David Vondráček, film byl promítán na MFF Karlovy Vary) a Nesvatbov (režie Erika Hníková – film mnoha festivalů).
Nejočekávanějším hostem letošního „Nadoteku“ má být dokumentaristka Olga Sommerová. V sobotu bude část programu festivalu věnovaná retrospektivě jejího díla, odpoledne bude naše přední dokumentaristka hlavním protagonistou připravované besedy, jejíž součástí budou také ukázky z její tvorby. Olga Sommerová převezme i Cenu Milana Maryšky, která je při festivalech „Nadotek“ udělovaná osobnostem, jež svou prací významně přispěly k rozvoji naší dokumentární tvorby.

NADOTEK 2011
11. ročník – tradice v nové podobě

Nové filmy Víta Olmera, Pavla Křemena, Adély Sirotkové, Aleny Hynkové, Jany Hádkové, Dagmar Smržové, Ladislava Moulise, Radima Procházky, Davida Vondráčka aj.

PROJEKCE - PÁTEK 10:00 - 22:00
PROJEKCE - SOBOTA 10:00 - 20:00
UDÍLENÍ CEN - SOBOTA 17:30

HLAVNÍ HOST FESTIVALU
OLGA SOMMEROVÁ – obdrží Cenu Milana Maryšky
Beseda s O. Sommerovou: sobota 16:30
Čtyři bloky retrospektiv - pátek 12:00
- sobota 10:00, 13:00, 15:00
DRŽ RYTMUS! film O. Sommerové – sobota 18:00

FILMOVÉ TIPY:
NEJTĚŽŠÍ VOLBA (režie Dagmar Smržová) - film získal Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň.
– pátek 18:30
LÁSKA V HROBĚ (režie David Vondráček) - film byl promítán na MFF Karlovy Vary
– pátek 20:00
NESVATBOV (režie Erika Hníková) – film mnoha festivalů
- sobota 10:30

PROGRAM:
PÁTEK
10:00 Putování časem paní Marie Malé (26 min.) PŘEDPREMIÉRA
Portrét nezlomné ženy, v jejíž paměti je zachovaná stará Šumava. Režie: Ladislav Moulis, 2011
10:30 Místo na slunci (52 min.)
Esej o stáří. Režie: Ivan Stehlík, 2011.
11:30 Zlatý svět ve Zlatých horách (25 min.)
Zlatokopectví, resp. rýžování zlata jako sociální fenomén. Režie: Jana Hádková, 2011.
12:00 Retorspektiva Olgy Sommerové 1: Moje 20. století
Adriena Šimotová, Lenka Reinerová, Soňa Červená, každá jinak prožívala stejnou epochu, neklidné a vzrušující dvacáté století. Režie O. Sommerová, 2005

13:00 Hledání Jana Wericha (52 min.) PŘEDPREMIÉRA
Esej o nezaměstnanosti v paralelách k myšlenkám Jana Wericha. Režie: Vít Olmer, 2011
14:00 Občan Kopas (25 min.)
Dvanáctiletý Mikuláš Kopas udivuje tím, že myslí, jedná a vyjadřuje se jako dospělí lidé. Přemýšlí o státním dluhu, volbách i metodách politické práce. Baví se s politiky jako rovný s rovným. Připravuje se na politickou kariéru. Režie: Vojtěch Moravec, 2011.
14:30 Naši Němci a jejich Češi (25 min.)
Propletenec vztahů, který se účastníkům zjevuje při pátrání po jejich kořenech. Režie: Alena Hynková, 2011.
15:00 Nikomu jsem neublížil (57 min.)
Je lehké být konfident? Režie: Pavel Křemen, 2011.
16:00 Cesta zpět po spálených mostech (26 min.)
Portrét dvou lidí, kteří se rozhodli žít mimo obvyklý civilizační shon a vyzkoušeli si pobyt v komunitách jeptišek a mnichů. Režie: Adéla Sirotková, 2011.

16:30 Český Západ (26 min.)
Dokument o občanském sdružení, které se dlouhodobě věnuje romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi. Režie: Alena Hynková, 2011.
17:00 Drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku ekonomické transformace (57 min.)
Bizarní fotbalový příběh moravské vsi, která se v devadesátých letech stala symbolem podivného českého kapitalismu. Režie: Radim Procházka, 2011.
18:00 Retrospektiva Olgy Sommerové: Necenzurované rozhovory (26 min.)
Přátelský souboj dvou generací, dvou žen, matky a dcery. Dvě Olgy, dvě režisérky, dva pohledy na svět. Režie: Olga Špátová, 2005.
HLAVNÍ PROGRAM:
18:30 Nejtěžší volba (57 min.)
Příběhy a rozhodování žen, které se dozvěděly, že se jejich dítě má narodit s těžkou zdravotní vadou. Film získal Hlavní cenu Zlatého ledňáčka na letošním Finále Plzeň.
Režie: Dagmar Smržová. AUTORKA BUDE BESEDOVAT S DIVÁKY.

20:00 Láska v hrobě (72 min.)
Časosběrný dokument sledující milostný příběh Jany a Jana, kteří žijí v komunitě bezdomovců na hřbitově ve Strašnicích. Tvůrcům se ve filmu podařilo zachytit neobvyklou lovestory na okraji společnosti. Režie: David Vondráček, 2011
Film byl promítán v rámci přehlídky na MFF v Karlových Varech.

SOBOTA
10:00 Retrospektiva Olgy Sommerové 3: Ztráta slušnosti
Film z cyklu Ztracená duše národa. Na čtyřech osudech snímek ukazuje, jak brutálně zacházel komunistický režim s třídními nepřáteli z řad žen. Režie: Olga Sommerová, 2001
11:00 Nesvatbov (72 min.)
Srdce si nedá poroučet. Starosta středně velké vesnice se snaží dát dohromady třicátníky, kteří zbyli na ocet. Slovenská vesnice Zemplínske Hámre pomalu ale jistě vymírá. Její starosta, generál ve výslužbě, se ale nechce vzdát. Ke svému boji s třicátnickou samotou používá různé prostředky: nabízí nemalou finanční odměnu za každé nově narozené dítě, nabádá místní rozhlasem k plození dětí a nakonec uspořádá seznamovací večírek pro „nezavrabčené“. Najdou si naši hrdinové konečně životní partnery? Sociální inženýrství 21. století v situačním dokumentárním filmu Eriky Hníkové, který výběrem tématu a způsobem zpracovaní navazuje na předchozí úspěšné snímky Ženy pro měny a Sejdeme se v Eurocampu. Režie: Erika Hníková, 2011.
12:30 Živý obraz lepšího světa
Neobyčejný filmový portrét muže, který ví, jak žít s přírodou a bez lidí, a to na samém okraji Orlických hor. Režie Marián Polák. Film je připomenutím loňského 10. ročníku. NADOTEKU.
13:30 Retrospektiva Olgy Sommerové 3: Nesmrtelná hvězda Božena Němcová
Božena Němcová je bezesporu naše největší česká spisovatelka. Její pohnutý život byl popsán v mnoha publikacích. Podkladem pro dokumentární film Olgy Sommerové byly dopisy, které psala B. Němcová svému muži, svým dětem a přátelům a které zřetelně definují její výjimečnost a trpké zkušenosti s tehdejší společností, která ji odsuzovala. Režie: Olga Sommerová, 1998.
14:30 Můj pradědeček Čingischán (57 min.)
Záměrem a cílem filmu je poukázat na skutečnost, vyplývající ze samé polohy našeho území a dějinných zvratů, totiž že většina českých rodin má někde v minulosti nějakého předka, který přišel odjinud (nebo tudy jenom prošel), patřil k jinému etniku, jiné kultuře, mluvil jiným jazykem a vypadal "úplně" jinak. A nastavit tak zrcadlo v určité části společnosti stále populárnějšímu nacionalismu, často se skrývajícímu za pojem vlastenectví, a zrelativizovat obsah hesel "Čechy Čechům", pryč s cizinci atd. Režie: Nenad Djapić
15:30 Retrospektiva Olgy Sommerové 4: O čem sní ženy.
Dokumentární film o dívčích snech a životní realitě zralých žen. Režie: Olga Sommerová, 1999
16:30 Beseda s hlavním hostem festivalu Olgou Sommerovou, ukázky z díla
17:30 Udělení ceny Milana Maryšky a vyhlášení cen

18:00 Projekce filmu Olgy Sommerové Drž rytmus! (57 min)
Dokument o nastudování hudebně-tanečního představení Špalíček Bohuslava Martinů s 90 žáky pražských základních škol, absolventů a studentů Duncan Centre v choreografii Evy Blažíčkové.
19:00 Projekce vítězného filmu festivalu