Děti čekal  obvyklý  program připravený   obcí Nekoř ve spolupráci se všemi  místními spolky: také již mnoho let tradiční hraná pohádka  – letos jeden z dílů o Krakonošovi a Trautenberkovi v podání  členek Klubu Salesiánského hnutí mládeže, několik soutěží, mezi nimiž nesmělo chybět přetahování lanem (letos  klání  děvčata  proti chlapcům skončilo nerozhodně, v doplňkovém  souboji  tatínků s maminkami  po tuhém boji vítězství na svoji stranu nakonec dotáhli tatínkové).
Nesmíme opomenout soutěž o nejkrásnější masky, kde měla porota složená z herců  pohádky a pořadatelů velmi těžkou práci, protože  v nápadech a výsledných  podobách masek se  rodiče a hlavně asi maminky opravdu velmi  tvůrčím způsobem realizovaly. A všechny  děti si nakonec spokojeně odnášely nějakou hračku při slosování vstupenek, za což je potřeba poděkovat jak pořádajícím spolkům a obci Nekoř, tak místním podnikatelům, kteří svými finančními dary  toto  také již tradiční slosování  všech dětských vstupenek umožňují.

Dík organizátorům

O soutěže,  občerstvení, šatnu, hudbu, přípravu a  nelehké slosování  vstupenek se postarali členové obecního zastupitelstva,  mysliveckého sdružení, sboru dobrovolných hasičů,  TJ Sokol Nekoř, Českého rybářského svazu a spolku pro obnovu tradic Nekořala. Všem, kteří se zasloužili o spokojený úsměv ve tvářích malých maskovaných účastníků  karnevalu, patří poděkování.  JIŘÍ POMIKÁLEK