Město bude udělovat granty v pěti oblastech, žádat je možné na sportovní akci, na sportovní činnost mládeže, na volnočasové aktivity dětí a mládeže, dále na kulturní akce nebo na činnost kulturních organizací. Přesné znění pravidel, podle kterých jsou poskytovány finanční příspěvky, a formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách města www.letohrad.eu.

(daf)