Prvním krokem se stalo vyhlášení loga oslav, tento měsíc byl určen jako termín vyhodnocení návrhů a rozhodnutí, které logo bude provázet oslavy sedmi sta let od první písemné zmínky o městě (bývalém Kyšperku).

Podle místostarosty Martina Hatky se o město zajímá také Česká televize prostřednictvím pořadu „Toulavá kamera“, což bude pro Letohrad znamenat jistý stupeň popularity. Půjde o nejpestřejší spektrum námětů, jaká zajímavá zaměstnání byla a jsou ve městě, kteří lidé dělali něco pozoruhodného, jsou sběrateli, tvůrci zajímavostí, filmových dokumentů apod. Leccos chtějí pořadatelé zajistit pro uvažovanou rozsáhlou výstavu „Šikula 2008".