Letošního klání se v prostorách Základní umělecké školy Jaroslava Kociana zúčastnily čtyři desítky talentovaných violoncellistů z více než deseti zemí. Odborná porota nakonec rozhodla, že se laureátem letošního ročníku stane Joachim Birman z Francie .

(daf)