Jindřich Francek ve své dosud nejrozsáhlejší práci popisuje všechny druhy kriminality, ať už jde o vraždy, loupeže, smilstvo, čarodějnictví, žhářství, zrady, atentáty i politické represe prováděné nacistickými okupanty nebo vykonavateli komunistické justice. Líčí jejich trestní postihování na pozadí českých dějin. Defilují před námi známí i neznámí zločinci a jejich oběti, proslulé i dosud nezveřejněné kriminální případy, ale také oběti justičních vražd. Autor zde zachycuje politické delikty středověku a novověku a hojně cituje z autentických pramenů. Jindřich Francek je ředitelem Státního okresního archivu v Jičíně, zabývá se městskými a právními dějinami raného novověku. Je autorem knih Chlumecké hrdelní příběhy, Mistři ostrého meče, Z register tajemství lotrovského.