V té době se z provinciálního hlavního města českého království stalo moderní průmyslové město. Praha si přitom uchovala pověst jednoho z nejkrásnějších evropských měst. S hospodářským rozvojem probíhaly změny i v politickém, společenském a kulturním životě pražského obyvatelstva.

Národní emancipační zápas, jehož se Praha stala přirozeným centrem, spolu s přílivem českého obyvatelstva z venkova zbavily město z větší části německého nátěru, který byl patrný ještě v padesátých letech 19. století. Postupující urbanizace Prahy však nespočívala jen v rostoucím počtu obyvatelstva a vzniku nových předměstských obcí. Nezbytnou součástí modernizace se stalo zbourání barokních hradeb kolem historického centra Prahy a asanace některých jeho částí. Proměny Prahy dokumentuje vybraný soubor obrazů od méně známých nebo zcela neznámých malířů. Naprostá většina obrazů je majetkem Muzea hlavního města Prahy a mnohé z nich jsou představeny veřejnosti poprvé.