Kremelský vládce nechtěl vidět chorobný stav poměrů, jaké vládly v zemích východního bloku, a se svými souputníky vykonstruoval lživá obvinění československých reformistů z kontrarevoluce. Do kampaně byly zapojeny tajné služby inscenováním skandálních odhalení jako byl nález zbraní či údajné sestřelení vrtulníku se sovětskými novináři. Antonín Benčík výstižně charakterizuje hlavní aktéry Pražského jara a na faktech dokazuje jejich úlohu v složité atmosféře roku 1968 i později při nastupující normalizaci. Narodil se v Bratislavě. Je autorem četných publikací a statí k problematice Pražského jara. Za svou publikační činnost obdržel kromě jiného ceny Egona Ervína Kische, Miroslava Ivanova a Vojtěcha Zamarovského.