Golf jakožto sportovní aktivita má několik výhod. Tou první je, že se hraje v přírodě. Golfové hřiště je park, krajina přetvořená člověkem, která si ale ponechala svůj přírodní ráz. Další výhodou je, že golf se naučí hrát prakticky každý. Ke golfu nejsou potřeba žádné zvláštní fyzické dispozice. Na hřištích potkáte malé děti i seniory. Golf může provozovat ten, kdo se naučí základům hry, koupí pár holí a míčků. Účelem golfu není hrát excelentně, i když každý asi chce hrát dobře. Jak se dnes v České republice hraje golf? Co všechno s sebou rozvoj této hry přináší? V knize Golf křížem krážem po Česku najdeme odpovědi na všechny tyto otázky. Začínajícím hráčům by tato kniha měla podat pomocnou ruku při orientaci v golfové problematice, zkušenějším by měla poskytnout informace o jednotlivých hřištích. Hřiště jsou zde popsána tak, aby si golfista udělal obrázek o jejich typu a charakteru, přírodních podmínkách, estetické stránce.(Autorka článku je spolupracovníkem redakce)