Historie masopustu v Chocni je spjata se založením obce baráčnické. Ty ve městě v letech 1923 a 1925 vznikly dvě, později se ale spojily. Tradici přerušil komunismus. Novodobá historie masopustů se v Chocni píše už dvacet let. Jubilejní masopustní průvod prošel městem v sobotu. Veselé masky, které korzovaly pod taktovkou Choceňačky, potěšily diváky nejen v ulicích, ale i v domově důchodců.

Baráčníci v Chocni dbají i na další tradice. „Snažili jsme se udržovat tradici klasických staročeských zábav, jako byla májová, pouťová, posvícenská, mikulášská nebo štěpánska, ale dnešní doba tomu nepřeje, proto jsme některé museli z repertoáru vypustit,“ uvedl rychtář Josef Dostál. Choceňská obec baráčníků, která je geograficky nejvýchodnější obcí v Čechách, má 91 členů. Věkový průměr „sousedů a tetiček“ je však vysoký.