První písemnou zmínkou o Javorníku je tzv. ,, Přeclavova listina“ z 16. října 1347, kterou vydal vratislavský biskup Přeclav z Pogorelly. Listina vyřešila majetkové spory mezi litomyšlskou kapitulou a prvním litomyšlským biskupem.

Přednáška byla rozdělena na tři části. První části, věnované pravěku na Vysokomýtsku a v Javorníku, se ujal David Vích, archeolog z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Na něho navázal Michal Severa, který pokračoval historií obce od založení vsi po období první republiky. Ve třetí části přednášky seznámil etnolog Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Radim Urbánek posluchače s lidovým stavitelstvím v Javorníku a na Vysokomýtsku. Mluvené slovo bylo doplněno obrazovou projekcí a výstavkou dobových materiálů, majících vztah k historii obce.

Pořadatele mile překvapil velký zájem občanů, nejen místních. V zaplněném sále si přednášku se zájmem vyslechlo téměř 150 posluchačů. Na odpolední přátelskou atmosféru navázalo večerní sousedské posezení, kde pokračovala živá diskuze k tématu historie obce. Z příjemně stráveného dne si lidé odnesli nejen zajímavý kulturní, ale i kulinářský zážitek, o který se postarala Svépomocná vzájemná společnost za rozvoj obce Javorník.