Nejprve seznámí archeolog David Vích přítomné s archeo〜logickými nalezišti na Vysokomýtsku, ale i v samotném Javorníku. Donedávna neměl Javorník žádné známky pravěkého osídlení, nicméně díky dvěma amatérským archeologům působícím na katastru obce došlo k pár zajímavým nálezům, jež dosvědčují pravěké osídlení obce. Těchto pár nálezů bude možno na přednášce zhlédnout.

Poté se Michal Severa ohlédne za historií obce. Rozebere okolnosti první písemné zmínky o vesnici ze 16. října 1347, pobělohorské období včetně selské rebelie v roce 1680, postupně dojde až k událostem dvacátého století. Přínosem jistě bude seznámení s několika druhy archivních pramenů dokumentujících obec i nahlédnutí do obsahu kronik Javorníku, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí.

Poslední částí programu bude přednáška Radima Urbánka, etnologa Regionálního muzea. Odborník přiblíží zdejší poměrně bohatý výskyt lidových staveb, mj. čtyř dochovaných sušáren ovoce, jedinou nepřestavěnou sušárnu lnu na Vysokomýtsku, jedinou zvoničku svého typu v oblasti či urbanizmus Javorníku a Vysoké.