Ani nevlídné počasí neodradilo od účasti na vernisáži řadu těch, kteří se přišli dozvědět něco více o tomto zástupci velitele srubu a příslušníku hraničářského pluku č. 6, jenž při odstoupení pohraničních území Třetí říši odmítl odejít z objektu a demonstroval nesouhlas s kapitulací 3. října 1938 sebevraždou zastřelením.

Poznání osobnosti

V úvodu vernisáže byla odhalena busta četaře Arnošta Hrada. Minivýstava o jejím vzniku bude součástí expozice jen do konce tohoto roku, hlavní výstava však bude ve srubu umístěna dlouhodobě.

„Výstava vnáší úplně nové světlo do poznání života Arnošta Hrada. Dosud jsme prezentovali spíše konec jeho života, to znamená hlavně dopisy na rozloučenou a údaje o jeho sebevraždě. Nyní mají návštěvníci možnost poznat ho jako osobnost. Dva roky jsme o něm sbírali písemný a fotografický materiál. Přes krátkou dobu jeho života, narodil se v roce 1914, se podařilo získat řadu dokumentů. Jednak díky pozůstalostem, jednak z vojenských dokumentů uložených na Slovensku. Také jsme analyzovali jeho osobnost pomocí grafologů. Zjistili jsme například to, že Hrad provedl v době velké hospodářské krize jako číšník nějakou klukovinu a měl problém se zákonem, také měl problém najít práci. V armádě později nalezl možnost sloužit státu, dějinné události mu však ´zamíchaly karty´,“ uvedl Richard M. Šícha, ředitel muzea „U cihelny“ a kurátor výstavy.

Bližší podrobnosti o složitém životě a tragické smrti Arnošta Hrada v nesmírně těžkých chvílích našeho národa, ale i o atmosféře období první republiky, naleznou návštěvníci v králickém srubu, jehož název je spojen s každoroční největší společenskou a kulturněhistorickou akcí v našem regionu.