V porotě celostátního kola soutěže Český videosalon zasedli mezi jinými i Lenka Poláková z ostravské České televize, režisér Milan Růžička a filmový historik František Nejedlý.
Kladně zhodnotili zařazení nové soutěžní kategorie videoklipů, která podle nich přinesla řadu snímků mladých autorů. „V letošním ročníku soutěže vynikaly především dokumenty. Tradičně dobrou úroveň si udržely animované filmy a reportáže, zatímco přihlášené snímky v kategorii hraných filmů nedosahovaly úrovně předcházejících ročníků,“ zhodnotila porota.

Radost vítězů

Hned dvě první místa si ze soutěže odnesl Petr Baran z Brna. První v kategorii dokumentů za snímek Boga, druhý za snímek Dívkám do památníku v kategorii experimentů. Z úspěchu měl radost. Větším překvapením pro něj byl úspěch jeho dokumentu. „U toho experimentu jsem to tak trošku čekal, protože patří mezi mé nejzdařilejší filmy a obsahuje hlubokou emotivní výpověď,“ přiznal autor a dodal, že příštího ročníku by se opět rád zúčastnil. „Považuji tuto soutěž za jeden takový vrchol v naší amatérské tvorbě, účastní se jí ty nejlepší filmy, které během roku vznikly. I dostat se na promítání v Ústí považuji za úspěch,“ poznamenal.

Kategorii reportáží ovládl Pavel Michalík z Prahy se svým snímkem Tatranské kročeje a snímek Larghetto Jaroslava Nykla zvítězil v kategorii snímků animovaných. Vítězem nové kategorie videoklipů je snímek Roxanne Lukáše Nováka z České Lípy.
Hlavní cenu Krále českého filmu za rok 2009 si odnesl Jaroslav Nykl z Prahy.
V porotě Zlatého Slunce, soutěže pro školáky, která akci zahajovala, zasedli mezi jinými i Markéta Pastorová a Emil Pražan. Kladně hodnotili pestrost témat a žánrů, kterých mladí soutěžící využili.
Velký zájem byl podle organizátorky Dany Chládkové z Klubcentra Ústí nad Orlicí o tradičně pořádaný workshop, kde si mladí zájemci zkoušeli práci s kamerou, animaci nebo videotvorbu. „Tohoto programu jsme museli v sobotu půlden přidat,“ uvedla.

LADA KLIMOVOVÁ