Na titulu je květinové logo a datum se začátkem (10. března) a koncem festivalu (26. června). Obsahuje přehled všech pořadů, které byly zajištěny do těchto dnů, pak seznam pořadů, jejichž termín konání se upřesní pro zájemce ve zpravodaji města a na plakátech.

Další část tvoří myšlenky některých osobností Mýta o svobodě, jež je zajímavé konfrontovat s názory školáků, co si představují pod pojmem svoboda. Kdo se bude rozhodovat o návštěvě některého pořadu, najde na příslušné stránce pojednání o obsahu pořadu a protagonistech. Největší pozornost je věnována pořadům ze závěrečných dnů 25. a 26. června, kdy se ve Vysokém Mýtě objeví některé známé osobnosti spjaté s pádem minulého režimu. Knížečka, jež je věnována, stejně jako celý festival, 20. výročí odchodu sovětské armády z Vysokého Mýta, nabízí i některé zajímavé detaily. Všechny texty jsou doprovázeny ilustracemi školáků a drobnými slohovými pracemi studentů na téma svoboda.

Zdeněk Horák z regionálního muzea pojednal o pobytu sovětské armády, která ve městě pobývala na několika místech a tvořila jednu z největších posádek v zemi. Nepřehlédnete, kde a jak skončili vojáci odsunutí v roce 1990 z Vysokého Mýta.

Texty shromáždila a knížečku sestavila Dagmar Sabolčiková, která, jak sama přiznala, strávila nad publikací tři měsíce života: „Sborník měl v prvé řadě obsahovat přehled programu, dohodli jsme se při organizaci festivalu, že jednotlivé akce budou do sebe zapadat jako puzzle. Bonusem pro všechny je přehledný programový list, aby si ho lidé dali na ledničku a viděli denně, na co by se dalo jít.“ Dagmar Sabolčiková si pochvalovala ochotu a zájem všech, s nimiž tvůrci knížečky a dramaturgie festivalu spolupracovali: „Pomáhaly školy, různé organizace a instituce, zajímavé bylo porovnávat názory dospělých a dětí, u nichž představy o svobodě jsou samozřejmě úplně jiné.“ Příjemný dojem má i starosta města Martin Krejza: „Nedoufali jsme, že při přípravě se setkáme s tak velkým ohlasem. Chtěli jsme vytvořit prostor k prozkoumání různých podob a tváří svobody - v červnu před dvaceti lety odešel z města poslední okupační voják.“ Logo „šité na míru“ sborníku vytvořila Natálie Sabolčiková ze sedmé třídy ZŠ Jiráskova. Knížečku se 113 stranami (zdarma) využijí domácnosti ve městě a integrovaných vsích.

(jko)