Výstavu až do pátku (vždy od 9 do 17 hodin) pořádá ve svých prostorách Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Bedřich Šilar se věnuje řezbářství více než dvacet let. Je autorem pozoruhodných soch, loutek i betlémů. Účastní se výstav a sympozií u nás i v zahraničí (Polsko, Itálie).