Městské muzeum v Žamberku vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti i dospělé na téma Dříve než zvonek zacinká… Soutěží se v kategoriích předškolní děti, kluci a holky ze ZŠ, mládež, dospělí a skupinové práce. A co se od soutěžících očekává? Zvonky z keramické hlíny, moduritu, těsta, perníku, plechu, drátku, papíru – 3D, zvonky z textilních materiálů, vyšívané obrázky, vitráže, mozaiky a další nápady na zadané téma, zvonkohry, modely, objekty se zvonky nebo rolničkami, vzdušné mobily a předškoláci mohou tvořit i z papíru.

Uzávěrka soutěže je 18. listopadu, vyhlášení soutěže 20. prosince a více informací podá Vlaďka Šulcová (sulcova@mu-zeumzamberk.cz, tel. 465 611 678 nebo 734 839 674).