Šestý ročník literárně - historické a výtvarné soutěže pro děti a mládež „Komenský a my“ bude už brzy znát své vítěze. Včera a dnes se v Brandýse koná ústřední kolo soutěže.

Pro její pořadatele ze Základní školy v Brandýse n. O. byly motivací život, dílo a vztah Jana Amose Komenského k Brandýsu, rovněž velké sympatie ke Komenskému jako osobnosti světového významu, člověku vynikajícímu v řadě oborů lidské činnosti, jehož myšlenky se staly inspirací pro generace následovníků, a dokonce oslovují i současnost. Soutěž je zaměřena na život, dílo a myšlenkový odkaz Komenského. Je otevřena zájemcům z jiných evropských zemí. Cílem je přispět ke zvýšení historického vědomí mladé generace a k rozvíjení schopnosti integrativního myšlení a hledání samostatných řešení. Témata pro všechny tři kategorie každoročně vyhlašuje Unie Comenius.

Zamýšleli se nad tolerancí

Nejmladší kategorie nazvaná Orbis pictus 21. století – nové stránky knihy Svět v obrazech očima dětí – je rozdělena do dvou věkových skupin, děti soutěží s výtvarnými pracemi. Téma, které měly letos děti ztvárnit, znělo „Zvíře žije, čuje, hýbá se…“, měly tedy za úkol ztvárnit zvířata kolem nás: jako přátele, předmět pozorování i zdroj strachu. Kategorie B je určena pro žáky druhého stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Skládá se ze dvou částí: literární práce, letos na téma „Jsme či nejsme tolerantní“, a znalostního testu. Autoři 20 nejlepších literárních prací byli pozváni do Brandýsa k účasti ve znalostním testu.

Nejstarší kategorie se vyhlašuje pro studenty středních škol a druhého stupně víceletých gymnázií. Šlo o korespondenční formu. Studenti vytvořili literární práci (esej či úvahu), přičemž letošním tématem bylo určeno „Tolerance – východisko z labyrintu násilí, nelidskosti a disharmonie ke svobodě člověka“. Autoři nejlepších byli pozváni k převzetí cen do Brandýsa nad Orlicí. Vítězná práce bude publikována v Bulletinu Unie Comenius, současně vítězové obdrží peněžité dary od potomka J. A. Komenského Jana V. Kallika – student, jehož práce bude ohodnocena odbornou porotou jako nejlepší, dostane jeden tisíc dolarů.

Kromě vítězů v každé kategorii budou uděleny také ceny za nejlepší literární práci v prostřední kategorii, cena Pardubického kraje a cena pedagogovi za vynikající práci se žáky a studenty.

(pá)